PRVA DELAVNICA V OKVIRU PROGRAMA ZA OPOLNOMOČENJE CILJNE SKUPINE ZA BOLJŠO SKRB ZA ZDRAVJE

V mesecu novembru 2021 smo začeli z izvajanjem Programa za opolnomočenje ciljne skupine za boljšo skrb za zdravje ki vključuje izvedbo posebej prilagojenih delavnic s področja zdravega življenjskega sloga. Prednostna ciljna skupina, ki smo jim namenili posebno pozornost so ženske, preko katerih skušamo nato doseči celotno populacijo ciljne skupine.

Prva delavnica v okviru Programa je potekala v soboto 6. novembra 2021 v prostorih Krajevne skupnosti Pušča. Delavnica je bila razdeljena na dva vsebinska dela, in sicer so v prvem delu promotorji zdravja najprej predstavili vsak svojo temo s področja zdravega življenjskega sloga. V drugem delu pa so sodelovali strokovnjaki iz Centra za krepitev zdravja Murska Sobota, ki so predstavili področje nudenja prve pomoči in presejalne programe za ženske. Sledilo je neformalno druženje s pogovorom, v okviru katerega so se še izmenjevale informacije in predvsem praktične izkušnje.

Promotorji zdravja so predstavili naslednje tematike:

Zdrava prehrana Michaela Horvat
Zdravje žensk Sandra Kokaš
Pediater Iris Horvat
Skrb za duševno zdravje Timea Titan
Telesna aktivnost Timotej Horvat
Sledila je predstavitev sodelavcev Centra za krepitev zdravja Murska Sobota. Tomaž Čarni, dipl. zn. je predstavil temeljne postopke oživljenja. Po teoretičnem delu je sledila praktična demonstracija z aktivno udeležbo udeležencev delavnice. V zaključnem delu pa je Katja Lebar, dipl. m. s. predstavila področje zdravja žensk in izzive, s katerimi se srečujejo ženske v današnjem času, s posebnim poudarkom na presejalnih programih za ženske, ki se izvajajo tudi v pomurski regiji. Tako je predstavila presejalni program ZORA, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju predrakavih in rakavih sprememb materničnega vratu in presejalni program DORA, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju raka dojk.