USPOSABLJANJE PROMOTORJEV ZDRAVJA

V okviru projekta Opolnomočenje in ozaveščanje za zdravje Romov smo v torek 17. avgusta 2021 v prostorih Zdravstvenega doma Murska Sobota izvedli usposabljanje za promotorje zdravja. Usposabljanja so se udeležili predstavniki projektnih partnerjev in kandidati za promotorje zdravja, ki bodo nato v nadaljnjih fazah projekta v romskih naseljih izvajali Program za opolnomočenje ciljne skupine za boljšo skrb za zdravje. Program usposabljanja so pripravili strokovnjaki različnih področjih zdravstva iz Zdravstvenega doma Murska Sobota in sodelavci Centra za krepitev zdravja Murska Sobota.

Tematike usposabljanja iz področja javnega zdravja so bile izbrane in pripravljene v sodelovanju s predstavniki ciljne skupine, pri čemer smo upoštevali potrebe ciljne skupine, njene specifike in osebne (praktične) izkušnje z dostopom do zdravstvenega sistema v povezavi z različnimi zdravstvenimi tematikami (reproduktivno zdravje, debelost, alkohol, tobak, duševno zdravje, zdravje dojenčkov in otrok, zdravje žensk,…).

V okviru usposabljanja so promotorji zdravja pridobili znanja in veščine iz naslednjih tematskih področij: zdravje žensk (nosečnost, porod in poporodno obdobje), zdravje otrok in obiski posvetovalnice, debelost otrok, zdrav življenjski slog, presejalni programi, duševno zdravje, telesna aktivnost in gibanje ter preventivni programi na primarni ravni zdravstvenega sistema.

Usposabljanje so izvajali naslednji izvajalci:

Nosečnost, porod, poporodno obdobje in zdravje žensk Mateja Peršak, dr. med. spec. ginekologije in porodništva
Nosečnost, porod, poporodno obdobje in zdravje žensk Irena Kraner, dipl. bab.
Posvetovalnica Tomislav Karabaić, dr. med., spec. pediater
Družinska obravnava debelosti otrok Matjaž Vinkovič, dipl. zdravstvenik
Zdrav življenjski slog, dejavniki tveganja in državni presejalni program SVIT Tomislav Lilek, dipl. zn. s specialnimi znanji
Skrb za duševno zdravje in tehnike sproščanja Tadeja Lončar, mag. psih.
Osnove telesne aktivnosti za zdravje - pravilna drža, pravilna hoja, pravilno dihanje Mitja Dišič, mag. kin.
Preventiva v Ambulanti družinske medicine Suzana Maučec, dipl. m. s., mag. zdr. nege