Usposabljanje s področja digitalnega komuniciranja

Za širitelje – promotorje zdravja in člane NVO smo v sodelovanju z izbranim zunanjim izvajalcem izvedli usposabljanje s področja digitalnega komuniciranja. Usposabljanje je potekalo v četrtek, 16. septembra 2021 v prostorih Krajevne skupnosti Pušča. Namen usposabljanja je bil povečati zmogljivosti udeležencev usposabljanja na področju komunikacijskih znanj in veščin.

Usposabljanje je potekalo v okviru delavnice. Udeležencem delavnice smo predstavili pojem komuniciranja, oblike komuniciranja in načine komunikacije. Predstavljen jim je bil tudi sam proces komunikacije in kaj je potrebno upoštevati pri učinkovitem komuniciranju. Ob zaključku delavnice so udeleženci tudi praktično »preizkusili« različne oblike komuniciranja.