Usposabljanje za pripravo akcijskih načrtov

V četrtek 14. oktobra 2021, smo v sodelovanju z izbranim zunanjim izvajalcem izvedli usposabljanje s področja priprave akcijskih načrtov za izboljšanje kvalitete življenja ciljne skupine. Usposabljanje je potekalo v obliki delavnice, ki je bila razdeljena na praktični in teoretični del, v prostorih Krajevne skupnosti Pušča. Namenjeno je bilo širiteljem – promotorjem zdravja in drugim udeležencem, ki so člani NVO in delujejo pod okriljem Zveze za razvoj romskega turizma, športa in kulture RS »Nova pot – Nevo drom«.

Z izvedbo delavnice smo usposobili udeležence za pripravo strateških izhodišč delovanja njihovih NVO, analizo potreb, identifikacijo ciljev in pripravo akcijskih načrtov za dosego zastavljenih ciljev. Udeležencem smo predstavili pomen akcijskih načrtov in katere korake je potrebno upoštevati pri pripravi akcijskega načrta. Ob zaključku delavnice so udeleženci delavnice naredili tudi praktičen primer akcijskega načrta.